Cennik

Cennik usług księgowych i dodatkowych:

Rejestracja działalności gospodarczej w CEiDG (wypełnienie druku) 0 zł
Zgłaszanie zmian na prośbę Klienta w CEiDG (wypełnienie druku) 0 zł
Reprezentacja Klienta w US, ZUS 0 zł
Odbiór dokumentów od Klienta 0 zł
Wypełnianie wniosków kredytowych do banku, wniosków do Zus, zaświadczeń  0 zł
Ryczałt Ewidencjonowany bez Vat  Cena Netto
 do 50 dokumentów księgowych 200 zł
Roczne rozliczenie właściciela 0 zł
Ryczałt Ewidencjonowany z Vat  Cena Netto
 do 50 dokumentów księgowych 250 zł
Roczne rozliczenie właściciela 0 zł
Księga Przychodów i Rozchodów bez Vat  Cena Netto
do 50 dokumentów księgowych 200 zł
od 51 do 100 dokumentów księgowych 250 zł
od 101 do 150 dokumentów księgowych 350 zł
od 151 do 200 dokumentów księgowych 400 zł
powyżej 200 dokumentów księgowych do uzgodnienia
Roczne rozliczenie właściciela 0 zł
Księga Przychodów i Rozchodów z Vat  Cena Netto
do 50 dokumentów księgowych 250 zł
od 51 do 100 dokumentów księgowych od 300 zł
od 101 do 150 dokumentów księgowych od 350 zł
od 151 do 200 dokumentów księgowych od 400 zł
powyżej 200 dokumentów księgowych do uzgodnienia
Roczne rozliczenie właściciela 0 zł
wysyłka pliku JPK 0 zł
Księgi Handlowe Cena Netto
do 10 dokumentów księgowych 400 zł
od 11 do 100 dokumentów księgowych od 700 zł
od 101 do 150 dokumentów księgowych od 1000 zł
od 151 do 200 dokumentów księgowych od 1500 zł
powyżej 200 dokumentów księgowych do uzgodnienia
Fundacje i Stowarzyszenia  Cena Netto
w zależności od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej do uzgodnienia
Kadry i Płace  Cena Netto
obsługa kadrowo - płacowa etat 40 zł
obsługa kadrowo - płacowa zlecenie 30 zł
obsługa kadrowo - płacowa etat z  PFRON 50 zł
obsługa kadrowo - płacowa właściciela firmy    0 zł
sporządzenie dokumentacji do Zus (właściciel z ub. chorobowym) 30 zł
obsługa cudzoziemców:  
przygotowanie dokumentów do zezwolenia na pracę   od  50 zł
przygotowanie dokumentów + wizyty w Urzędzie  od 300 zł
karta pobytu   1 000 zł
Usługi dodatkowe  Cena Netto
Zamknięcie roku oraz sporządzenie bilansu opłata miesięczna
Rozliczanie dotacji - prowadzenie dodatkowej ewidencji księgowej (opłata za każdy miesiąc) połowa miesięcznej opłaty
Opłaty pocztowe ( 5 sztuk w miesiącu)  0 zł
Rozliczenie i zwrot podatku zagranicznego, pozyskanie zasiłku z zagranicy do uzgodnienia
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, not korygujących  0 zł
Sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP i itp.  0 zł
Wyprowadzanie zaległości  połowa miesięcznej opłaty
PIT roczny dla pracownika + IMIR + wysyłka listem poleconym    15 zł
Pit roczny - poza działalnością gospodarczą  od 50 zł
Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta  do uzgodnienia
Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników, Sprawozdania Zarządu (dane księgowe)    0 zł
Przygotowanie druków do KRS ( zmiana siedziby, zmiana zarządu, udziałowców itd.) 250 zł
Założenie spółki z o.o. w systemie elektronicznym S24 300 zł
Wirtualne biuro  Cena Netto
Najem adresu - Białołęka (ul. Aluzyjna) z usługą księgową 50 zł
Najem adresu - Białołęka (ul. Aluzyjna) bez usługi księgowej 100 zł
Najem adresu - Białołęka (ul. Aluzyjna) dla spółki zagraniczej 120 zł
Najem pokoju biurowego (15 m2)  w pełni wyposażonego do pracy biurowej 1000 zł 

Zaufali nam