Rozliczenia spółek nieruchomościowych

Z początkiem roku zostały wprowadzone przepisy dotyczące definicji spółki nieruchomościowej, a także zapisy nakładające na nie nowe obowiązki podatkowe. Spółki posiadające w aktywach głównie nieruchomości położone w Polsce będą miały także szczególne obowiązki sprawozdawcze. Słuszność wprowadzanych zmian Ministerstwo Finansów tłumaczy jako uszczelnienie systemu podatkowego. Definicja Nowej spółki Zgodnie z art. 4a pkt 35 ustawy o CIT za spółkę nieruchomościową uważa się podmiot nie będący osobą […]