ZUS- możliwe kontrole u samozatrudnionych?

Od 16 maja tego roku na przedsiębiorców został nałożony obowiązek zgłaszania do ZUS kodu zawodu jaki wykonują zatrudniani przez nich ubezpieczeni. Tym samym uległy zmianie wzory formularzy zgłoszeniowych do ZUS – ZUS ZUA i ZUS ZZA. Nowe obowiązki W związku z wejściem w życie nowych przepisów nakładających obowiązek zgłaszania w ZUS kodów zawodów dla osób rejestrowanych w ZUS jako ubezpieczeni,  uległy zmianie druki zgłoszeniowe do ZUS. W odpowiednich […]