ZUS- możliwe kontrole u samozatrudnionych?

TaxAdvanced

Zaufana Księgowość

Od 16 maja tego roku na przedsiębiorców został nałożony obowiązek zgłaszania do ZUS kodu zawodu jaki wykonują zatrudniani przez nich ubezpieczeni. Tym samym uległy zmianie wzory formularzy zgłoszeniowych do ZUS – ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Nowe obowiązki

W związku z wejściem w życie nowych przepisów nakładających obowiązek zgłaszania w ZUS kodów zawodów dla osób rejestrowanych w ZUS jako ubezpieczeni,  uległy zmianie druki zgłoszeniowe do ZUS.

W odpowiednich polach tych dokumentów należy podawać kod zawodu, czyli sześciocyfrowy numer określony w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Prowadzący działalność gospodarczą zaraportują urzędnikom, jaki wykonują zawód. Nie trzeba natomiast uzupełniać informacji o kodzie zawodu, dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Płatnik nie musi składać dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.

Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy zgłaszanych do ubezpieczeń osób aktywnych zawodowo, w tym zarówno pracowników i zleceniobiorców, jak i osób samozatrudnionych.

Nowe druki ZUS ZUA i ZUS ZZA będą zawierały 6-cyfrowy kod zawodu. Jak pisał Onet.pl, nowe wytyczne uzasadniano tym, że wykonywany zawód jest “informacją niezbędną do przeprowadzenia analizy przyczyn absencji chorobowych w danej grupie zawodowej oraz wnikliwszej analizy orzekanego stopnia niezdolności do pracy w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem”.

Inne zmiany związane z ZUS, które weszły w życie w maju, to możliwość wnioskowania o zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień oraz kolejne świadczenie postojowe.

Rozwijaj firmę świadomie
Napisz do Nas

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Gwarantujemy:
Jakość
Bezpieczeństwo
Skuteczność
Innowacyjność
Standardy
Wygoda
Etyka

Jesteś gotowy? Bo my jesteśmy!
Szybka Konsultacja?

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia.

*Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, lub zadzwoń  +48 533 900 031