Wysokość przychodu a umorzenie własnych udziałów

Istotą umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest ich prawne unicestwienie. Skutkuje to ustaniem wszelkich praw i obowiązków wynikających z posiadanych udziałów, zarówno w aspekcie majątkowym jak i korporacyjnym. Umorzenie udziałów może zostać sfinansowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki lub z czystego zysku, dzięki czemu kapitał zakładowy nie ulegnie zmianie. Uwarunkowania prawne Kwestie związane z umorzeniem udziałów w spółce z o. o. reguluje art. 199 Kodeksu […]