Wysokość przychodu a umorzenie własnych udziałów

TaxAdvanced

Zaufana Księgowość

Istotą umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest ich prawne unicestwienie. Skutkuje to ustaniem wszelkich praw i obowiązków wynikających z posiadanych udziałów, zarówno w aspekcie majątkowym jak i korporacyjnym. Umorzenie udziałów może zostać sfinansowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki lub z czystego zysku, dzięki czemu kapitał zakładowy nie ulegnie zmianie.

Uwarunkowania prawne

Kwestie związane z umorzeniem udziałów w spółce z o. o. reguluje art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawowymi warunkami przeprowadzenia umorzenie jest wpisanie spółki do KRS oraz zapis w umowie spółki, który dopuszcza możliwość umorzenia a także przewiduje tryb i warunki jego przeprowadzenia. Istnieją trzy rodzaje umorzenia udziałów:
  1. Dobrowolne – może mieć miejsce wyłącznie za zgodą wspólnika i polega na nabyciu udziałów przez spółkę. W zależności od ustalonych warunków, może zostać przeprowadzone za wynagrodzeniem lub bez
  2. Przymusowe – w tym trybie zgoda wspólnika nie jest wymagana, jednak konieczny jest zapis w umowie spółki precyzyjnie określający przesłanki, po spełnieniu których umorzenie przymusowe może mieć miejsce.  Ponadto może ono nastąpić jedynie za wynagrodzeniem
  3. Automatyczne (warunkowe) – to rodzaj umorzenia przymusowego za wynagrodzeniem niewymagającego zgody wspólników z tą różnicą, że następuje po ziszczeniu się zdarzeń ściśle określonych w umowie spółki. Jako przykład takich zdarzeń wymienić można np. śmierć wspólnika.
Zgodnie z art. 200 Kodeksu Spółek Handlowych spółka nie może obejmować, nabywać ani  przyjmować w zastaw własnych udziałów. Przewidziane zostały jednak pewne wyjątki, jednym z nich jest nabycie udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia. Na przeprowadzenie dobrowolnego umorzenia składają się dwie czynności:
  1. Nabycie udziałów od udziałowca przez spółkę
  2. Umorzenie nabytych udziałów przez spółkę i zgłoszenie zmian do KRS
Rozwijaj firmę świadomie
Napisz do Nas

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Gwarantujemy:
Jakość
Bezpieczeństwo
Skuteczność
Innowacyjność
Standardy
Wygoda
Etyka

Jesteś gotowy? Bo my jesteśmy!
Szybka Konsultacja?

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia.

*Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, lub zadzwoń  +48 533 900 031